ประเภทไส้กรอกอีสาน

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ไส้กรอกอีสานไก่วุ้นเส้น 

ยี่ห้อ : B&F

เลขที่ใบอนุญาตผลิตอาหาร : 7020485960116

เลขที่ฮาลาล : 21 G061 100 04 62

GMP NO. GFDA0188