ประเภทหมักปรุงรส

ชื่อผลิตภัณฑ์ : เนื้อวัวหมักปรุงรส 

ยี่ห้อ : B&F

เลขที่ใบอนุญาตผลิตอาหาร : 

เลขที่ฮาลาล : 31 G061 105 04 62

GMP NO. GFDA0188