ประเภทบีฟคอน

ชื่อผลิตภัณฑ์ : บีฟคอน

ยี่ห้อ : B&F

เลขที่ใบอนุญาตผลิตอาหาร : 7020485960035

เลขที่ฮาลาล : 31 G061 106 04 62

GMP NO. GFDA0188