ประเภทยอ


  • 20181218_115157.jpg
    ชื่อผลิตภัณฑ์ :ไก่ยอพริกไทยดำ ยี่ห้อ : B&F เลขที่ใบอนุญาตผลิตอาหาร :7020485960024 เลขที่ฮาลาล :27 G061 074 04 60 GMP NO. GFDA0188

  • 1552186589877.jpg
    ชื่อผลิตภัณฑ์ :ไก่ยอผสมเนื้อปลาหมึก ยี่ห้อ : B&F เลขที่ใบอนุญาตผลิตอาหาร :7020485960117 เลขที่ฮาลาล :27 G061 087 04 61 GMP NO. GFDA0188