มาตรฐานรับรอง

     

มาตรฐานการผลิตอาหาร GMP193

                

เครื่องหมายมาตราฐานอาหารฮาลาล


 

ใบอนุญาติผลิตอาหาร