ไก่ยอพริกไทยดำ

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ไก่ยอพริกไทยดำ 

ยี่ห้อ : B&F

เลขที่ใบอนุญาตผลิตอาหาร : 7020485960024

เลขที่ฮาลาล : 27 G061 074 04 60

GMP NO. GFDA0188