ไก่ยอผสมเนื้อปลาหมึก

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ไก่ยอผสมเนื้อปลาหมึก

ยี่ห้อ : B&F

เลขที่ใบอนุญาตผลิตอาหาร : 7020485960117

เลขที่ฮาลาล : 27 G061 087 04 61

GMP NO. GFDA0188