หนังคอไก่หมักปรุงรส

ชื่อผลิตภัณฑ์ : หนังคอไก่หมักปรุงรส 

ยี่ห้อ : B&F

เลขที่ใบอนุญาตผลิตอาหาร : 7020485960122

เลขที่ฮาลาล : 27 G061 107 06 62

GMP NO. GFDA0188