อีสานไก่วุ้นเส้น

ไส้กรอกไก่รมควันหลังกรอบ ( Chicken Sausage Smoky Crispy ) 

เลขที่รับรองฮาลาล : 21 G 061 086 04 60