บริการการของเรา

 
 
     เราบริการด้านการขนส่งสินค้าที่ได้มาตรฐาน โดยรถตู้ควบคุมอุณหภูมิ 0-4 °c                      
โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ ในการส่งสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคสดใหม่เสมอ