โบโลน่าไก่พริก

ชื่อผลิตภัณฑ์ : โบโลน่าไก่พริก

ยี่ห้อ : B&F

เลขที่ใบอนุญาตผลิตอาหาร : 7020485960100

เลขที่ฮาลาล : -

GMP NO. GFDA0188